Hematologi

Hemoglobin är en viktig indikator på en patients allmäntillstånd och används som ett diagnostiskt verktyg för anemi. Antalet vita blodkroppar ger värdefull information vid diagnos eller för att utesluta en infektion.

Inom hematologin arbetar vi med hemoglobintestning, räkning av totala antalet vita blodkroppar (LPK) samt totala antalet vita blodkroppar med en 5-parts differentialräkning (LPK med 5-partsdiff).

Hemoglobintestning i kombination med räkning av vita blodkroppar, som utförs direkt på plats, ger ytterligare information till den kliniska utvärderingen av en primärvårspatient. 

Genom att använda dessa tester behöver du endast beställa en komplett CBC från laboratoriet om anemi eller ett onormalt prov med vita blodkroppar upptäcks, eller när kliniska tecken och patientens anamnes visar på behovet av ytterligare utredning. 

 
 

Cookies används på denna webbplats

Cookies