Datahantering och anslutningar

Ta ansvar för hela testprocessen. Förbättra och säkra ditt administrativa arbetsflöde med hjälp av våra avancerade Data Management (DM) system. Flexibla anslutningslösningar som passar behoven på alla sjukvårdsinrättningar.

Manuell dokumentation av testresultat är tidskrävande och felbenägen. Genom att ansluta våra patientnära enheter till det centrala informationssystemet kan du överföra testresultat direkt till journalsystemet (EMR/EHR). HemoCue gör det inte bara enkelt att ansluta enheterna, du får också ytterligare funktioner som kan förbättra rutinerna och öka efterlevnaden av lokala föreskrifter.

Fördelar

  • Omedelbar rapportering av resultat till läkare
  • Inga testresultat går förlorade
  • Färre utskriftsfel
  • Underlättar läkarens kvalitetsrapportering

HemoCues anslutningar

  • Erbjuder en rad kostnadseffektiva lösningar
  • Möjlighet till trådlös anslutning
  • Enkel installation och support 

HemoCue® Docknings Stationer

Nätverkskommunikation via HemoCue Primära dockningsstation PDS+. 

HemoCue® 201 DM - DMS Mjukvara

Generera patient- och QC rapporter och kontroller via fjärrstyrning 

Basic Connect

En enklare användarvänlig lösning för effektiv handläggning av resultat vid patientnära testning

 

 

Cookies används på denna webbplats

Cookies