HemoCue® Hb 201 DM System

HemoCue Hb 201 DM systemet erbjuder både resultat med laboratoriekvalitet och användarvänlighet samt förbättrad patientsäkerhet med inställningar som QC lockout och inbyggd streckkodsläsare för patient-ID. Med tvåvägskommunikation och flexibla inställningar erbjuder systemet en komplett data managementlösning för Hb testning.

HemoCue Hb 201 DM har blivit en standard för patientnära Hb testning. Systemet är enkelt att använda och provsvar erhålls med samma noggrannhet som på kliniskt kemiska laboratorier. Utöver detta förbättras patientsäkerheten med hjälp av funktioner som inbyggd streckkodsläsare för patient-ID och QC-spärr. Med tvåvägskommunikation och flexibla inställningar erbjuder HemoCue Hb 201 DM systemet en komplett data managmentlösning vid Hb testning.

HemoCue har mer än 35 års erfarenhet av hängiven support och service samt unika utbildningar, vilket gör att du alltid kan räkna med att HemoCue har de rätta lösningarna för alla dina behov.

Förbättra och säkra ditt administrativa arbetsflöde

 • Elektronisk överföring av testresultat till journalsystemet/LIS
 • Möjlighet att länka samman resultat med patientinformation och kommentarer
 • Interface som fungerar med nuvarande nätverk med hjälp av POCT1-A

Skyddade patienttester och data

 • Flexibla lösningar för patient-ID, användar-ID, lot-nummer mm.
 • Förhindrande av obehörig användning genom användar-ID och lösenord
 • QC-test med möjlighet till QC-spärr, linjäritet och intern/extern kvalitetskontroll

Få tillgång till noggrannhet med laboratoriekvalitet

 • Fabrikskalibrerad mot ICSH referensmetod
 • Patenterad mikrokuvett teknologi utan klinisk signifikant lot-till-lot-variation
 • Enkel att använda
 • Minimalt underhåll av systemet
 • Blodbaserad vätskekontroll finns tillgänglig

 

Noggrannhet börjar med oss

Cookies används på denna webbplats

Cookies