HemoCues onlineintegritetspolicy

Gäller från 24 maj 2018.

Denna onlineintegritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver hur vi hanterar de Personuppgifter som lämnas till oss på webbplatser, mobilwebbplatser, i mobila applikationer och andra digitala tjänster och produkter som kontrolleras av HemoCue AB, Kuvettgatan 1, 262 71 Ängelholm, och som länkar till denna Integritetspolicy (tillsammans kallat ”HemoCues webbplatser”). HemoCue är registeransvarig för behandlingen av Personuppgifter enligt tillämplig lag.

Detta Sekretessmeddelande gäller inte tredjepartswebbplatser som HemoCues webbplatser länkar till.

Typ av information som vi samlar in online

I det här avsnittet beskrivs de olika typer av Personuppgifter som vi samlar in när du använder HemoCues webbplatser, och det innefattar både information som du lämnar till oss och information som vi samlar in automatiskt när du använder HemoCues webbplatser..

Med ”Personuppgifter” avses i den här Integritetspolicyn sådan information som identifierar dig eller som rimligen skulle kunna användas för att identifiera dig. Exempel på Personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Information som du lämnar

Du kan få tillgång till en stor del av informationen som är tillgänglig via HemoCues webbplatser utan att behöva registrera dig för en tjänst eller ett program. En del av vårt innehåll är dock endast tillgängligt för registrerade eller identifierade användare och det krävs att du skapar en profil eller uppger särskild information om dig själv för att du ska få tillgång till tjänsten.

Personuppgifter du tillhandahåller när du använder HemoCues webbplatser

HemoCue samlar in Personuppgifter som du lämnar på HemoCues webbplatser när du till exempel köper en produkt, tar emot marknadsföringsprodukter och information, kontaktar HemoCues kundtjänst eller svarar på HemoCues frågeformulär eller enkäter. Det kan omfatta följande:

 • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress
 • Registreringsinformation som användarnamn och lösenord
 • Ersättningsrelaterad information om du tillhandahåller en tjänst till HemoCue i din roll som professionell vårdgivare
 • Anställning, utbildning och annan bakgrundsinformation om du söker jobb hos HemoCue
 • Betalningsinformation (bankinformation, kortnummer, förfallodatum, leveransadress och fakturaadress)
 • Innehåll som du fyller i (t.ex. när du fyller i vårt kontaktformulär eller annan information).

Personuppgifter du delar vid andra kontakter med HemoCue

Du kan kontakta HemoCue för att ställa frågor, diskutera ärenden eller rapportera problem med våra produkter. Om du kommunicerar med eller begär information från HemoCue kan du bli ombedd att lämna kontaktinformation samt Personuppgifter som är relevanta för din begäran.

Information som samlas in automatiskt

Vi samlar även in särskild användnings- och enhetsrelaterad information automatiskt enligt beskrivningen nedan när du använder HemoCues webbplatser.

IP Address

Vi kan registrera IP-adressen (Internet Protocol) till din dator eller annan elektronisk enhet när du besöker HemoCues webbplatser. En IP-adress identifierar den elektroniska enhet som du använder för att komma åt webbplatserna och gör det möjligt för oss att upprätthålla kommunikationen med din dator och att anpassa innehållet när du surfar runt på HemoCues webbplatser.

Cookies och andra spårningstekniker

Vi samlar också in information om din användning av HemoCues webbplatser genom spårningstekniker som cookies och webbsignaler. En ”cookie” är en unik numerisk kod som överförs till din dator för att spåra dina intressen och preferenser och för att känna igen dig som återvändande besökare. En webbsignal är en genomskinlig grafisk bild som placeras på en webbplats, ett e-postmeddelande eller en annons och möjliggör övervakning av sådant som användaraktivitet och webbplatstrafik. Dessa tekniker hjälper dig att komma ihåg dina inställningar och tillåter oss att visa dig innehåll och funktioner som sannolikt är av störst intresse för dig baserat på de klickdata som visar dina tidigare aktiviteter på HemoCues webbplatser..

Vi använder Google Display Advertising (till exempel Retargeting med Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, integrering av DoubleClick Campaign Manager och Google Analytics Demographics and Interest Reporting) för att (1) visa våra annonser på andra webbplatser baserat på dina tidigare besök på HemoCues webbplatser och (2) bättre förstå vilka effekter våra annonser har och analysera användningen av annonstjänster. I samband med Google Analytics Demographics och Interest Reporting-tjänsten kan vi använda data från Googles intressebaserade annonsering eller gruppdata från tredje part (t.ex. ålder, kön och intressen) med Google Analytics för att förstå och förbättra våra marknadsföringskampanjer och vårt webbplatsinnehåll. ;

En del av vår annonsering på nätet sker genom Google Display Advertising. Som del av detta program använder vi Google Analytics-funktioner som Retargeting. I kombination med den funktionen och andra som erbjuds av annonsnätverk kan vi och operatörerna av annonsnätverken, inklusive Google, använda tredjepartcookies (till exempel DoubleClick-cookien) – och i vissa fall förstapartscookies (till exempel Google Analytics-cookien) – för att informera, optimera och visa annonser över internet, baserat på användarens tidigare besök på HemoCues webbplatser. Vi kan också visa annonser från några av våra närstående företag när du besöker HemoCues webbplatser. ;

Du kan välja bort Google Ads genom att gå till http://www.google.com/ads/preferences.Om du inte vill att dina data används av Google Analytics kan du installera Google Analytics webbläsartillägg för avanmälan på Google Analytics sida för avanmälan.

HemoCues webbplatser är inte utformade för att svara på ”spåra inte”-signaler som mottagits från webbläsare.

Läs mer om cookies och annan spårningsteknik och hur de kan inaktiveras på http://www.allaboutcookies.org/. Observera att en del cookies är viktiga för våra att våra webbplatser ska fungera, och att radera eller inaktivera dessa cookies leder till sämre funktionalitet på webbplatserna.

Mobilspårning

Vissa av HemoCues webbplatser finns antingen som mobila applikationer eller mobilwebbplatser som du kan använda på din mobila enhet. Om du använder en mobilenhet för att komma åt och använda HemoCues webbplatser kan vi samla in följande mobilspecifika uppgifter utöver den andra informationen som beskrivs ovan: enhets- eller annonserings-ID, enhetstyp, maskinvarutyp, mediaåtkomstkontroll (MAC), IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity, ID-nummer för mobiltelefoner), versionen av ditt mobila operativsystem, plattformen som används för att komma åt eller hämta HemoCues webbplats (t.ex. Apple, Google, Amazon, Windows), platsinformation och användningsinformation om din enhet och din användning av HemoCues webbplatser.

Information som samlas in från andra källor

Vi kan kombinera information om dig från ett besök på en av HemoCues webbplatser med information om dig från besök på andra av HemoCues webbplatser. Vi kan också kombinera information om dig som samlas in via HemoCues webbplatser med information som vi samlat in offline, och med information som vi fått från tredje part.

Hur vi använder din information

Vi använder dina Personuppgifter för att förmedla de produkter och tjänster du beställer, för att kommunicera med dig, förbättra din upplevelse av HemoCues webbplatser, förbättra våra produkter och tjänster i allmänhet och för andra interna affärsändamål. Med användning avses även att spela in, ordna, strukturera, lagra, anpassa eller ändra, hämta, bruka, konsultera, offentliggöra genom att överföra, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra, anpassa eller kombinera, begränsa, radera eller förstöra Personuppgifter. Personuppgifterna som vi samlar om dig kan lagras i fem år efter den senaste interaktionen vi haft med dig. Därefter arkiveras den bara så länge som det är rimligt nödvändigt för ovan angivna syften och i enlighet med gällande lagar.

Tillhandahålla produkter och tjänster som du beställt

Om du väljer att köpa en produkt eller ta emot våra tjänster använder vi de Personuppgifter som du tillhandahåller via HemoCues webbplatser för att hantera dina beställningar och fakturor, för att bearbeta betalningar, svara på dina frågor, tillhandahålla de tjänster du beställer och för att kunna erbjuda en optimal kundupplevelse.

Marknadsföring

Du kan också få marknadsföringsinformation från HemoCue och närstående företag, till exempel erbjudanden om HemoCue-relaterade produkter eller tjänster, inbjudningar till att delta i undersökningar om våra produkter, eller meddelanden om speciella kampanjer. I sådana fall använder vi din kontaktinformation och andra Personuppgifter för att skicka ut marknadsföringsinformation..

Anpassade användarupplevelser

Personuppgifter som du tillhandahåller kan användas för att skapa anpassade erbjudanden, information eller tjänster som är skräddarsydda efter dina intressen och önskemål. Vi kan också använda din IP-adress och de data vi erhåller automatiskt genom att använda cookies eller liknande spårningstekniker för att göra HemoCues webbplatser enklare att använda och navigera samt till att personalisera innehållet på HemoCues webbplatser genom att förutse vilken informationen och vilka tjänster som kan vara av intresse för dig.

Affärs- och produktutveckling

För att upptäcka nya fakta som kan hjälpa HemoCue att bättre förstå kundernas behov och hjälpa till att förbättra, utveckla och utvärdera produkter, tjänster, material och program analyserar HemoCue information som du har lämnat. För detta ändamål använder inte HemoCue information som direkt kan identifiera dig.

Analys och förbättring av webbplatser

Vi kan använda informationen du tillhandahåller och informationen vi samlar in automatiskt om din användning av HemoCues webbplatser för att övervaka användartrafik och -preferenser för att förbättra, analysera och optimera webbplatsen..

Rättslig grund för behandling

I enlighet med Europeisk dataskyddslagstiftning måste HemoCue ha en rättslig grund för att behandla dina Personuppgifter. Den rättsliga grunden som gäller i ett visst fall beror på vilket av de specifika syften som beskrivs ovan som är anledningen till att HemoCue behandlar dina Personuppgifter:

 • I vissa fall kan HemoCue be om ditt samtycke för att samla in och behandla dina Personuppgifter. Om du väljer att ge ditt samtycke, kan du senare dra tillbaka det genom att kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet ”Dina sekretessval”. Observera att om du drar tillbaka ditt samtycke så påverkas inte behandling som redan skett.
 • I andra fall kan behandlingen av dina Personuppgifter vara nödvändig för att följa en tillämplig lag eller förordning eller för att uppfylla ett avtal som omfattar dig. Det kan hända att du inte kan välja bort (“opt-out”) den här behandlingen, eller om du väljer bort, kan det påverka vår förmåga att verkställa en avtalsförpliktelse som vi annars är skyldiga dig.
 • I andra fall kan HemoCue behandla dina Personuppgifter baserat på HemoCues legitima intressen att kommunicera med dig om våra produkter och tjänster samt om vetenskaplig forskning och utbildningsmöjligheter. Du har rätt att avstå från all sådan behandling av dina Personuppgifter. Du kan göra det genom att kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet ”Dina sekretessval”.

Information som vi delar

Vi delar endast dina Personuppgifter med tredje part enligt beskrivning nedan. Vi varken säljer eller hyr ut dina Personuppgifter till tredje part för deras egen marknadsföring.

Tredjepartsannonsering och beteendeannonsering online

Det kan hända att det visas annonsering online av HemoCue-produkter och -tjänster på tredje parts webbplatser och mobiltjänster som är anpassade till dig, till exempel på grundval av information som du tillhandahåller till HemoCue eller en tredje parts webbplats du besöker, eller genom din surfaktivitet, inköp eller intressen. Denna typ av onlineannonsering kan komma via många källor, till exempel följande:

 • Vi kan dela din icke-identifierbara information som vi fått via cookies och annan spårningsteknik på HemoCues webbplatser med våra annonseringstjänstleverantörer.
 • Vissa av HemoCues webbplatser deltar i onlinebeteendeannonsering (detta kallas även ibland retargeting eller intressebaserad annonsering). Du kan identifiera dessa webbplatser genom länken ”Advertising Choices” i sidfoten. Våra annonsnätverkspartners kan placera ut och använda cookies på HemoCues webbplatser och på andra webbplatser från tredje part för att samla in information om dina aktiviteter för att visa dig onlineannonser som baseras på dina intressen. När en HemoCue-beteendeannons levereras till dig visas en ”Ad Choices”-ikon. Om du klickar på ikonen eller länken kommer du till en webbplats där du kan hantera eller välja bort att din surfhistorik används för leverans av onlinebeteendeannonser. Om du väljer bort det (“opt-out”) kan du fortfarande se annonser online, inklusive annonser från HemoCue som bygger på annan information (t.ex. baserat på innehållet på sidan som visas snarare än din tidigare klickaktivitet). I vissa fall kan dessa tredjepartsannonsörer fortfarande inhämta data om ditt surfande, men de använder inte dessa data för att leverera annonser som baseras på ditt tidigare surfbeteendeDu kan också välja bort detta (“opt-out”) genom att klicka här.
 • Vissa webbläsare kan överföra ”spåra-inte”-signaler till webbplatser som webbläsaren kommunicerar med. När det detta Sekretessmeddelande började gälla fanns det ännu inte någon branschstandard för hur man ska svara på dessa signaler. Därför svarar HemoCue för tillfället inte på dessa signaler. Som nämnts ovan kan du välja bort att annonsörer använder din surfhistorik för att leverera onlinebeteendeannonser genom att gå till adchoices.

Partnerskap, försäljare och leverantörer

Vi har relationer med leverantörer och närstående företag som hjälper oss att driva vår verksamhet och för vilka det kan vara nödvändigt att ha tillgång till dina Personuppgifter när de ska tillhandahålla tjänster till HemoCue. Vi kommer inte att tillåta dessa parter att använda dina Personuppgifter för något syfte som inte är relaterat till HemoCue eller närliggande verksamhet, och vi delar inte Personuppgifter från länder som kräver samtycke, såvida inte lämpligt samtycke för delning med partnerföretag har erhållits i förväg. Vi kräver att de hanterar dina Personuppgifter i enlighet med detta Sekretessmeddelande.

Webbplatser i samarbete med andra företag

Vi kan samarbeta med andra företag för att erbjuda dig innehåll eller tjänster gemensamt eller under bådas företagens varumärke. På en sådan webbplats ser du både HemoCue-logotypen och logotypen för partnern. Du bör läsa integritetspolicyerna som gäller för våra samarbetspartners, eftersom de i vissa avseenden kan skilja sig från vår policy. Genom att läsa dessa policyer får du hjälp att fatta ett välgrundat beslut om huruvida du ska uppge din information på en viss webbplats..

Produktrapporter

Om du kontaktar HemoCue angående din användarupplevelse av en av våra produkter, kan vi använda informationen du tillhandahåller oss när vi lämnar in rapporter till tillsynsmyndigheter, i enlighet med vad vi är skyldiga att göra enligt lag.

Juridiska rättigheter och skyldigheter

Under vissa begränsade omständigheter kan HemoCue behöva yppa dina Personuppgifter för att uppfylla en skyldighet eller ett krav enligt lag, till exempel vid skyldighet att rapportera till tillsynsmyndigheter när det gäller våra produkters säkerhet, eller i samband med försäljning eller överföring av någon av våra produktlinjer eller avdelningar som inkluderar tjänster som tillhandahålls via en eller flera av HemoCues webbplatser. I sådana fall kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina Personuppgifter i den mån det är möjligt. Vi förbehåller oss också rätten att använda Personuppgifter för att utreda och åtala användare som bryter mot våra regler eller som uppvisar ett beteende som är olagligt eller skadligt för andra eller för andras egendom.

Organisationsförändringar

Om HemoCue beslutar sig för att omorganisera eller avyttra sin verksamhet genom försäljning, fusion eller förvärv, kan HemoCue dela dina Personuppgifter med faktiska eller potentiella köpare. Vi kommer att kräva att faktiska eller potentiella köpare behandlar dessa Personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med detta Sekretessmeddelande..

Barns integritet

HemoCue samlar inte in och använder inte Personuppgifter direkt från barn på HemoCues webbplatser (HemoCue definierar ”barn” som minderåriga under 18 år). Vi tillåter inte medvetet att barn beställer våra produkter, kommunicerar med oss eller använder någon av våra onlinetjänster. Om du är förälder och får kännedom om att ditt barn har gett oss information, kontakta oss på något av de sätt som nämns nedan så kommer vi att försöka hjälpa dig att lösa problemet.

Dina sekretessval

Du har rätt att se och få en kopia av Personuppgifter om dig som vi upprätthåller och har också rätt att kräva att vi korrigerar felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter om dig.

Du har rätt att ta emot data som du har lämnat till oss i maskinläsbart format och att överföra data till en annan registeransvarig.
Du kan också begära att dina Personuppgifter raderas eller att behandlingen av dem begränsas, eller motsätta dig att dina Personuppgifter behandlas.

Gör så här för att begära åtkomst till dina Personuppgifter, för att rapportera ett problem, ett klagomål eller en begäran om rättelse, eller för att välja bort vissa program:

 • kontakta vårt Legal & Compliance-team genom att klicka på ”Kontakta oss” på den av HemoCues webbplatser du använder (ange ”Privacy” i rubriken) 
 • kontakta oss genom att använda kontaktinformationen för HemoCue som finns i den HemoCue-mobilapplikation du använder 
 • kontakta oss genom att mejla till privacy@hemocue.com.

 

Du kan också skicka ett brev till följande adress:
HemoCue AB
Attn: Legal & Compliance (Privacy)
PO Box 1204
SE-26223 Ängelholm
Sweden

För mer information om dina integritetsrättigheter, eller om du inte kan lösa ett problem direkt med oss och vill framföra ett klagomål, kontakta din dataskyddsmyndighet.

I all kommunikation med HemoCue ber vi dig ange din e-postadress, webbadress, mobilapplikation och/eller den specifika HemoCue-produkt där du angett dina Personuppgifter (t.ex. www.HemoCue.com) och en detaljerad förklaring till din begäran. Om du vill ta bort, ändra eller korrigera dina Personuppgifter och kontaktar oss via e-post, vänligen ange ”Begäran om radering” eller ”Begäran om ändring/korrigering” i ämnesraden i e-postmeddelandet. Vi kommer att svara på alla rimliga förfrågningar så snart det är möjligt, och vi kan behöva bekräfta din identitet ytterligare för att kunna behandla vissa förfrågningar.

Datasäkerhet

HemoCue upprätthåller rimliga tekniska, administrativa och fysiska kontrollfunktioner för att skydda Personuppgifter som samlats in via HemoCues webbplatser. Det finns emellertid alltid en viss risk för att en obehörig tredje part kan fånga upp en överföring på internet eller att någon hittar ett sätt att ta sig förbi våra säkerhetssystem. Vi uppmanar dig att vara försiktig när du skickar Personuppgifter via internet, särskilt när det handlar om ekonomisk information. HemoCue kan inte garantera att obehöriga tredje parter inte får åtkomst till dina Personuppgifter. När du skickar Personuppgifter till HemoCues webbplatser måste du därför väga fördelarna mot riskerna..

Tredjepartswebbplatser och sociala medier

Detta Sekretessmeddelande gäller inte tredjepartswebbplatser som HemoCues webbplatser länkar till. HemoCues webbplatser kan använda insticksprogram för sociala medier (t.ex. Facebooks Gilla-knapp eller Dela på Twitter-knappen) så att du enkelt kan dela information med andra. När du besöker HemoCues webbplatser kan operatören för insticksprogrammet placera en cookie på din dator eller annan elektronisk enhet som gör att operatören kan känna igen personer som tidigare har besökt vår webbplats. Om du är inloggad på den sociala mediewebbplatsen (t.ex. Facebook, Twitter) medan du surfar på en av HemoCues webbplatser, tillåter insticksprogrammet att sociala mediewebbplatsen får information om att du har besökt HemoCues webbplats. Insticksprogrammet gör det också möjligt för sociala mediewebbplatsen att dela information om dina aktiviteter på HemoCues webbplats med andra användare på deras sociala mediewebbplats. Dessa delningsinställningar hanteras av den sociala mediewebbplatsen och regleras av dess integritetspolicy.

Tillgång till våra webbplatser globalt

Webbplatserna ägs och drivs av HemoCue i Sverige, men de uppgifter du lämnar kommer att vara tillgängliga för våra partners, försäljare och leverantörer i andra länder i enlighet med denna policy. Om du besöker denna webbplats från ett annat land än Sverige, kommer din kommunikation med oss att leda till att information passerar internationella gränser. Det rättsliga skyddet för Personuppgifter är inte detsamma i alla länder. Vi vidtar dock de säkerhetsåtgärder som beskrivs i detta Sekretessmeddelande i vår strävan att hålla din information säker. Genom att använda denna webbplats förstår du att dina Personuppgifter kan lagras och behandlas i Sverige och i länder till vilka vi kan överföra din information i samband med vår affärsverksamhet.

Meddelande till invånare i Kalifornien

Med förbehåll för vissa begränsningar enligt California Civil Code § 1798.83 kan Kaliforniens invånare be oss att tillhandahålla dem (i) en lista över vissa kategorier av Personuppgifter som vi yppat för tredje part där syftet varit direkt marknadsföring under det föregående kalenderåret, och (ii) identiteten på tredje part. För en sådan begäran kan boende i Kalifornien kontakta oss på privacy@HemoCue.com.

Ändringar i vår Integritetspolicy

Vi använder endast Personuppgifter på det sätt som beskrivs i aktuell Integritetspolicy när informationen samlades in från dig eller i enlighet med ditt godkännande. Vi förbehåller oss dock rätten att när som helst ändra villkoren i denna Integritetspolicy, med hänsyn till eventuella krav på samtycke. Ändringar av denna Integritetspolicy kommer att anges på denna sida i form av ett nytt ikraftträdandedatum. HemoCue uppmanar dig att regelbundet återkomma till denna Integritetspolicy för att uppdatera dig om eventuella ändringar. De eventuella Personuppgifter som samlas in vid din fortsatta användning av HemoCues webbplatser kommer att behandlas i enlighet med den Integritetspolicy som för närvarande är publicerad. ;

 

Ytterligare onlineanvändarvillkor

Sekretess och säkerhet

HemoCue AB (”HemoCue”), tillsammans med partners och närstående företag, respekterar din integritet, värderar vårt relation och strävar efter att skydda din integritet. Vi förstår hur viktig integriteten är för våra kunder och för besökare på HemoCues webbplatser. Vår användning av Personuppgifter regleras av vår Integritetspolicy och genom att använda HemoCues webbplatser accepterar du att vara bunden av den här Integritetspolicyn.

Du erkänner och godkänner att när du lämnar information som kan identifiera dig som person på HemoCues webbplatser ges ingen absolut säkerhetsgaranti, även om HemoCue har skyddsåtgärder på plats för att förhindra obehörig åtkomst eller avlyssning. I DEN OSANNOLIKA HÄNDELSEN AV EN AVLYSSNING ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST, TROTS VÅRA ANSTRÄNGNINGAR, ANSVARAR HEMOCUE INTE FÖR SÅDAN AVLYSSNING ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST ELLER FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLORAD FÖRTJÄNST) SOM KUND ELLER ANVÄNDARE LIDIT, ÄVEN OM HEMOCUE TIDIGARE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. HEMOCUE GER INGA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, FÖR ATT DEN INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV KUND ÄR FRI FRÅN AVLYSSNING ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST, OCH GER INGA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. VARJE KUND ANSVARAR FÖR ATT HÅLLA DET EGNA LÖSENORDET KONFIDENTIELLT.

Cookies används på denna webbplats

Cookies