HemoCue® Hb 201+ System

Standarden för optimal noggrannhet. Med sin precision och noggrannhet samt användarvänlighet har HemoCue Hb 201+ blivit standard för patientnära Hb testning.

Med resultat av laboratoriekvalitet och enkelt handhavande har HemoCue Hb 201+ systemet blivit en standard för patientnära Hb-testning. Vårdgivare runt om i världen erhåller pålitliga resultat och svar direkt vilket gör att de kan fatta rätt beslut när det behövs som mest – patientnära.

HemoCue har mer än 35 års erfarenhet av hängiven support och service samt unika utbildningar, vilket gör att du alltid kan räkna med att HemoCue har de rätta lösningarna för alla dina behov.

Lita på dina patientnära resultat

  • Fabrikskalibrerad mot ICSH referensmetod
  • Patenterad mikrokuvett teknologi utan kliniskt signifikant lot-till-lot-variation
  • Möjlighet att lagra upp till 600 resultat med datum och tid
  • Blodbaserad vätskekontroll finns tillgänglig

Enkel tillgång till noggrannhet med laboratoriekvalitet

  • Kapillära, venösa eller arteriella helblodsprover
  • Enkel att använda
  • Minimalt underhåll av systemet
  • Elektronisk överföring av testresultat till journalsystem/LIS

 

Noggrannhet börjar med oss

Cookies används på denna webbplats

Cookies