Integritetspolicy för HemoCue

Ikraftträdandedag 2023-01-20 (senast uppdaterad 2023-01-20)

OM DENNA POLICY

HemoCue värdesätter din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Denna policy (“Policy”) förklarar hur HemoCue, dess affiliates, dotterbolag eller närstående företag, en fullständig lista finns här (sammantaget, “HemoCue,”, “vår”, “oss,” or “vi”), samlar in, använder, delar, överför och bearbetar uppgifter som samlas in från eller om dig.

“Personuppgifter” är all information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en individ eller som rimligen kan förväntas leda till en individ. Detta kan vara saker som namn, adress, telefonnummer, kreditkortsuppgifter, e-postadress, ID-nummer, internetprotokoll- (“IP”)-adress för en elektronisk enhet som används av en individ eller annan identifieringskod (även i avsaknad av annan identifierbar information). Statistiska och icke identifierbara metriska uppgifter betraktas inte som Personuppgifter.

HemoCues dotterbolag, affiliates eller närstående företag som du interagerar med är i tillämpliga fall registeransvarigt (eller motsvarande enligt tillämplig lag) och ansvarigt för behandlingen av dina Personuppgifter. Du hittar en lista över relevanta juridiska personer som fungerar som registeransvariga i Bilaga 1 till denna Policy.

OMFATTNING

Denna Policy beskriver de typer av Personuppgifter som vi kan samla in, behandla eller föra vidare om dig och hur du kan styra denna behandling genom att utöva tillämpliga lagliga rättigheter. Denna Policy gäller för insamling av information både online och offline, inklusive din användning av webbplatser eller underdomäner som drivs av oss, eventuella mobilapplikationer, vårt tillhandahållande av produkter och/eller tjänster till dig eller meddelanden till dig om potentiella föremål av intresse, samt för andra situationer där du interagerar med oss personligen, per telefon eller via post, när denna Policy är publicerad eller hänvisad till.

Det kan finnas tillfällen då du har fått ett omständighetsspecifikt sekretessmeddelande som är separat från denna Policy, till exempel sekretessmeddelanden för specifika aktiviteter som rekrytering. I den mån du har fått ett annat meddelande gäller dessa meddelanden och styr vår interaktion med dig. Om du lämnar Personuppgifter om andra parter än dig själv är du ansvarig för att säkerställa deras kunskap om hur vi kommer att behandla deras personuppgifter och, i förekommande fall, inhämta alla nödvändiga samtycken som krävs i förväg.

Vi förbinder oss att behandla Personuppgifter i enlighet med gällande lagar. Observera att om du inte vill lämna dina Personuppgifter till oss kan vissa produkter och/eller tjänster bli otillgängliga för dig. Din användning av någon eller alla dessa plattformar indikerar att du har blivit underrättad om vår insamling, användning, överföring och vidareförande av din information enligt beskrivningen i denna Policy, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag.

DIN INFORMATION

Vi tar kontakt med personer av många olika anledningar. Dessa interaktioner kan leda till att vi direkt eller indirekt får tillgång till Personuppgifter om dig. Tabellen nedan sammanfattar hur vi kan samla in, behandla och använda Personuppgifter, vår rättsliga grund för att behandla din information och de potentiella mottagarna av din information. Observera att alla fall kanske inte är tillämpliga under alla omständigheter.

ALLMÄNNA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

Tabellen nedan anger kategorier av och källor för Personuppgifter som kan behandlas enligt denna Policy, utöver syftena och rättsliga grunder för sådan behandling. Observera att objekten i denna tabell kan delas, tas emot eller bearbetas av HemoCue, våra partner som hjälper oss att tillhandahålla produkterna eller tjänsterna eller att förbättra vår marknadsföring eller administration, vårdgivare (“HCP:er”), patienter, personer med laglig rätt att få tillgång till Personuppgifterna och parter som är involverade i potentiella affärstransaktioner.

Identitet och kontaktinformation

Exempel på Personuppgifter som behandlas Källor för Personuppgifter
För- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, befattning, yrkeslicensnummer, användarnamn och lösenord för kontot, IP-adress och nationell leverantörsidentifierare eller statligt licensnummer Direkt från dig; från dina enheter; från våra affärspartner; från allmänt tillgängliga källor; från din vårdgivare; från dina patienter; från andra dotterbolag, affiliates eller närstående bolag till HemoCue som beskrivs här;


Syftet med att behandla Personuppgifterna Rättslig grund för behandling av Personuppgifterna
För att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig; för att kommunicera med dig; för att identifiera och autentisera dig; för att anpassa innehåll för dig; för att upptäcka säkerhetsincidenter; för att skydda mot skadlig eller olaglig aktivitet; för att erbjuda eller tillhandahålla våra produkter och tjänster; för att säkerställa korrekt användning av våra produkter och tjänster; för att förbättra våra produkter och tjänster; för kortvarig, övergående användning; för administrativa ändamål; för marknadsföring, intern forskning och utveckling; och/eller för kvalitetssäkring För våra legitima intressen; i allmänhetens intresse; för att uppfylla en rättslig skyldighet; för att fullgöra ett kontrakt; för att skydda vitala intressen; för att underlätta medicinsk behandling och/eller diagnos; för att främja kvalitet och säkerhet för medicinska produkter/tjänster/enheter; under omständigheter då vi har begärt och fått samtycke; och för andra ändamål som kan krävas eller tillåtas enligt lag beroende på typen av Personuppgifter

Demografisk Information

Exempel på Personuppgifter som behandlas Källor för Personuppgifter
Ålder, kön, civilstånd, funktionshinder och födelsedatum Direkt från dig; från dina enheter; från våra affärspartner; från allmänt tillgängliga källor; från din vårdgivare; från dina patienter; från andra dotterbolag, affiliates eller närstående bolag till HemoCue som beskrivs här;

Syftet med att behandla Personuppgifterna Rättslig grund för behandling av Personuppgifterna
För att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig; för att kommunicera med dig; för att identifiera och autentisera dig; för att anpassa innehåll för dig; för att upptäcka säkerhetsincidenter; för att skydda mot skadlig eller olaglig aktivitet; för att erbjuda eller tillhandahålla våra produkter och tjänster; för att säkerställa korrekt användning av våra produkter och tjänster; för att förbättra våra produkter och tjänster; för kortvarig, övergående användning; för administrativa ändamål; för marknadsföring, intern forskning och utveckling; och/eller för kvalitetssäkring För våra legitima intressen; i allmänhetens intresse; för att uppfylla en rättslig skyldighet; för att fullgöra ett kontrakt; för att skydda vitala intressen; för att underlätta medicinsk behandling och/eller diagnos; för att främja kvalitet och säkerhet för medicinska produkter/tjänster/enheter; under omständigheter då vi har begärt och fått samtycke; och för andra ändamål som kan krävas eller tillåtas enligt lag beroende på typen av Personuppgifter

Kommersiellt and finansiellt

Exempel på Personuppgifter som behandlas Källor för Personuppgifter
Transaktionsregister, produkter och tjänster (köpta, erhållna eller övervägda), begärd dokumentation, kundtjänstregister, finansiell transaktionshistorik, värdeöverföringar och finansiellt kontonummer Direkt från dig; från dina enheter; från våra affärspartner; från allmänt tillgängliga källor; från din vårdgivare; från dina patienter; från andra dotterbolag, affiliates eller närstående bolag till HemoCue som beskrivs här;

Syftet med att behandla Personuppgifterna Rättslig grund för behandling av Personuppgifterna
För att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig; för att kommunicera med dig; för att identifiera och autentisera dig; för att anpassa innehåll för dig; för att upptäcka säkerhetsincidenter; för att skydda mot skadlig eller olaglig aktivitet; för att erbjuda eller tillhandahålla våra produkter och tjänster; för att säkerställa korrekt användning av våra produkter och tjänster; för att förbättra våra produkter och tjänster; för kortvarig, övergående användning; för administrativa ändamål; för marknadsföring, intern forskning och utveckling; och/eller för kvalitetssäkring För våra legitima intressen; i allmänhetens intresse; för att uppfylla en rättslig skyldighet; för att fullgöra ett kontrakt; för att skydda vitala intressen; för att underlätta medicinsk behandling och/eller diagnos; för att främja kvalitet och säkerhet för medicinska produkter/tjänster/enheter; under omständigheter då vi har begärt och fått samtycke; och för andra ändamål som kan krävas eller tillåtas enligt lag beroende på typen av Personuppgifter

Professionell och utbildningsinformation

Exempel på Personuppgifter som behandlas Källor för Personuppgifter
Befattning eller position, arbetsgivare, nationellt leverantörsidentifieringsnummer, arbetskunskaper, anställningshistorik, examen, certifiering, specialiserad utbildning, svar på undersökningar och frågeformulär samt registreringshistorik för våra utbildningsevenemang, LinkedIn-profil Direkt från dig; från dina enheter; från våra affärspartner; från allmänt tillgängliga källor; från din vårdgivare; från dina patienter; från andra dotterbolag, affiliates eller närstående bolag till HemoCue som beskrivs här;

Syftet med att behandla Personuppgifterna Rättslig grund för behandling av Personuppgifterna
För att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig; för att kommunicera med dig; för att identifiera och autentisera dig; för att anpassa innehåll för dig; för att upptäcka säkerhetsincidenter; för att skydda mot skadlig eller olaglig aktivitet; för att erbjuda eller tillhandahålla våra produkter och tjänster; för att säkerställa korrekt användning av våra produkter och tjänster; för att förbättra våra produkter och tjänster; för kortvarig, övergående användning; för administrativa ändamål; för marknadsföring, intern forskning och utveckling; och/eller för kvalitetssäkring För våra legitima intressen; i allmänhetens intresse; för att uppfylla en rättslig skyldighet; för att fullgöra ett kontrakt; för att skydda vitala intressen; för att underlätta medicinsk behandling och/eller diagnos; för att främja kvalitet och säkerhet för medicinska produkter/tjänster/enheter; under omständigheter då vi har begärt och fått samtycke; och för andra ändamål som kan krävas eller tillåtas enligt lag beroende på typen av Personuppgifter

Teknisk information

Exempel på Personuppgifter som behandlas Källor för Personuppgifter
IP-adresser, webbläsartyp, webbläsarspråk, enhetstyp, reklam-ID:n som är kopplade till din enhet (till exempel Identifier for Advertising från Apple (IDFA) eller Advertising ID (AAID) från Android), datum och tid då du använder våra produkter och tjänster, Uniform Resource Locators eller URL:er (dvs. webbadresser) som besöks innan de anländer och efter att de lämnat våra produkter och tjänster, aktivitet på våra produkter och tjänster och hänvisningswebbplatser eller applikationer, data som samlats in från cookies eller annan liknande teknik, och geolokaliseringsinformation Direkt från dig; från dina enheter; från våra affärspartner; från allmänt tillgängliga källor; från din vårdgivare; från dina patienter; från andra dotterbolag, affiliates eller närstående bolag till HemoCue som beskrivs här;

Syftet med att behandla Personuppgifterna Rättslig grund för behandling av Personuppgifterna
För att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig; för att kommunicera med dig; för att identifiera och autentisera dig; för att anpassa innehåll för dig; för att upptäcka säkerhetsincidenter; för att skydda mot skadlig eller olaglig aktivitet; för att erbjuda eller tillhandahålla våra produkter och tjänster; för att säkerställa korrekt användning av våra produkter och tjänster; för att förbättra våra produkter och tjänster; för kortvarig, övergående användning; för administrativa ändamål; för marknadsföring, intern forskning och utveckling; och/eller för kvalitetssäkring För våra legitima intressen; i allmänhetens intresse; för att uppfylla en rättslig skyldighet; för att fullgöra ett kontrakt; för att skydda vitala intressen; för att underlätta medicinsk behandling och/eller diagnos; för att främja kvalitet och säkerhet för medicinska produkter/tjänster/enheter; under omständigheter då vi har begärt och fått samtycke; och för andra ändamål som kan krävas eller tillåtas enligt lag beroende på typen av Personuppgifter

Hälsoinformation

Exempel på Personuppgifter som behandlas Källor för Personuppgifter
Information om din behandling, inklusive ditt födelsedatum, kön, behandlingsdatum, medicinsk historik och behandlingsinformation, patientrapporterade resultatmått (t.ex. svar på frågeformulär och enkäter), röntgenstrålar, magnetisk resonanstomografi, medicinska skanningar, användaraktivitet, bilder och videor av behandlingsaktiviteter, slutförande av terapi och användning av information och kommunikation med din vårdgivare och/eller patient, inklusive ljud och/eller video från telefonhälsosamtal, allergiinformation; sjukförsäkringsinformation och uppgifter som hör till denna. Direkt från dig; från dina enheter; från våra affärspartner; från allmänt tillgängliga källor; från din vårdgivare; från dina patienter; från andra dotterbolag, affiliates eller närstående bolag till HemoCue som beskrivs här;

Syftet med att behandla Personuppgifterna Rättslig grund för behandling av Personuppgifterna
För att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig; för att kommunicera med dig; för att identifiera och autentisera dig; för att anpassa innehåll för dig; för att upptäcka säkerhetsincidenter; för att skydda mot skadlig eller olaglig aktivitet; för att erbjuda eller tillhandahålla våra produkter och tjänster; för att säkerställa korrekt användning av våra produkter och tjänster; för att förbättra våra produkter och tjänster; för kortvarig, övergående användning; för administrativa ändamål; för marknadsföring, intern forskning och utveckling; och/eller för kvalitetssäkring För våra legitima intressen; i allmänhetens intresse; för att uppfylla en rättslig skyldighet; för att fullgöra ett kontrakt; för att skydda vitala intressen; för att underlätta medicinsk behandling och/eller diagnos; för att främja kvalitet och säkerhet för medicinska produkter/tjänster/enheter; under omständigheter då vi har begärt och fått samtycke; och för andra ändamål som kan krävas eller tillåtas enligt lag beroende på typen av Personuppgifter

SJUKFÖRSÄKRINGSLAG FÖR PORTABILITET OCH ANSVAR (HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT/HIPPA)

Om du är en patient baserad i USA, observera att denna Policy skiljer sig från din vårdgivare HIPAA-integritetsmeddelande, som beskriver hur din vårdgivare använder och avslöjar individuellt identifierbar information om din hälsa som denne samlar in, såväl som all annan integritetspraxis denne tillämpar. Personuppgifter som vi tar emot på uppdrag av din vårdgivare är inte föremål för denna Policy.

AGGREGERADE, ANONYMISERADE OCH AVIDENTIFIERADE DATA

HemoCue kan komma att behandla anonymiserade/avidentifierade data. Detta är data för vilka de egenskaper som kan identifiera dig, direkt eller indirekt, har tagits bort så att du inte längre är identifierbar. Denna information anses inte längre vara Personuppgifter enligt dataskyddslagarna. Detta omfattar i USA borttagning av identifierare från skyddad hälsoinformation som krävs enligt HIPAA, 45 CFR § 164.514(b)(2), för att sådana data ska anses avidentifierade. Vi förlitar oss på vårt legitima affärsintresse, vetenskapliga eller historiska forskning och/eller statistiska ändamål, samtycke eller andra ändamål som kan krävas eller tillåtas enligt lag som rättslig grund för att anonymisera Personuppgifter.

Vi kan även erhålla och använda vissa typer av kombinerade datauppsättningar såsom demografiska data för vilket ändamål som helst (“Aggregerade data“). Aggregerade data kan härledas från dina personuppgifter, men avslöjar inte direkt eller indirekt din identitet. Till exempel kan vi aggregera vissa informationsteknikrelaterade data om dig med andras data för att beräkna andelen användare som har tillgång till en specifik funktion på vår webbplats. Vi kan använda aggregerade data för vilket syfte som helst och utan begränsningar. Men om vi kombinerar eller åter relaterar aggregerade data med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med denna Policy.

KOMBINERA INFORMATION

Vi kombinerar information vi samlar in på webbplatsen med information vi får från dig personligen, via e-post eller genom andra former av kommunikation. Vi kombinerar också information som du tillhandahåller med information som vi får från tredje part, tjänsteleverantörer, offentligt tillgängliga källor och våra dotterbolag, affiliates eller närstående företag.

INFORMATION SOM SAMLAS IN FRÅN BARN

Våra webbplatser och appar är avsedda för vuxna. Vi samlar inte medvetet in Personuppgifter från barn som är 17 år eller yngre utan tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn har gett oss information kan du skicka e-post eller skriva till oss med hjälp av informationen i avsnittet “Kontakta oss” nedan.

INFORMATIONSLAGRING

Vi kan överföra, behandla och lagra din information i USA, Kanada, Indien, EU-medlemsstater, Storbritannien eller andra länder. Våra dotterbolag eller andra tredjepartstjänsteleverantörer kan också komma att överföra, behandla eller lagra din information i USA eller andra länder. Våra platser och företag kan vara föremål för amerikanska lagar, som kanske inte ger samma skyddsnivå som de i ditt land.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE DATAÖVERFÖRING

Vi kan komma att överföra dina Personuppgifter till mottagare i andra länder än det land där dina Personuppgifter ursprungligen samlades in. När vi överför dina Personuppgifter på ett sådant sätt vidtar vi åtgärder för att dina uppgifter ska skyddas i enlighet med lagarna och kraven i ditt land, inklusive de krav som gäller för gränsöverskridande dataöverföringar. Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att tillhandahålla en säkerhetsnivå som är lämplig för risken att skydda dina Personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst. Precis som med alla webbplatser, applikationer, produkter och tjänster kan vi tyvärr inte hela tiden garantera säkerheten för de insamlade uppgifterna.

FÖRSÄLJNING ELLER ÖVERFÖRING AV DATA

Om vi är involverade i en försäljning eller överföring av alla eller en del av våra affärstillgångar eller verksamheter via en aktie- eller tillgångstransaktion, kan dina personuppgifter komma att överföras till den övertagande organisationen som kommer att behöva följa minst samma eller strängare försiktighetsprinciper i behandlingen av dina Personuppgifter. Om en sådan försäljning eller överlåtelse inträffar kommer du, om så krävs enligt lag, att informeras om detta och du kan dra tillbaka ditt samtycke eller, i tillämpliga fall, anstifta andra lagligt tillgängliga rättigheter enligt beskrivningen i avsnittet “Rättigheter och val” i denna Policy med avseende på mottagarens behandling och användning av dina Personuppgifter.

COOKIES, PIXELTAGGAR OCH ANDRA SPÅRNINGSVERKTYG

Som beskrivs i tabellen ovan är din interaktion med våra webbplatser en ytterligare källa för insamling av din information. Vi kan använda “cookies”, pixeltaggar och andra tekniker för att lättare kunna utvärdera och förbättra innehållet eller funktionerna i de produkter eller tjänster vi tillhandahåller. Vi samlar in din information på flera sätt:

• Pixeltaggar
• Pixlar
• Taggar
• Spårningscookies
• Marknadsföringscookies
• Analytiska cookies
• Sociala mediecookies

Vår Cookie-policy ger mer detaljerad information om detta ämne och hur vi använder cookies för att förbättra din upplevelse och bättre betjäna dig.

LÄNKAR OCH VERKTYG FRÅN TREDJE PART

Vi kan länka till andra platser eller appar på våra plattformar som vi inte kontrollerar. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att vidarebefordras till en plattform som vi inte kontrollerar. Denna policy gäller inte integritetspraxis för den webbplatsen eller plattformen. Läs andra företags integritetspolicyer noggrant. Vi är inte ansvariga för dessa tredje parter. Vår webbplats kan också visa innehåll från tredje part som innehåller deras egna cookies eller spårningstekniker. Vi kontrollerar inte användningen av dessa tekniker.

DATALAGRING

Vi behåller Personuppgifter så länge som är nödvändigt för de syften som Personuppgifterna samlades in för, eller under den period som föreskrivs av tillämpliga lagar, beroende på vilket som är längst. Vid bedömningen av hur länge vi ska behålla dina Personuppgifter beaktas följande:

• Den potentiella risken för skada om uppgifterna var föremål för otillåten användning eller avslöjande;
• Personuppgifternas omfattning och känslighet;
• Tillämpliga juridiska krav;
• I fall då omständigheterna har förändrats så att ändamålen för vilka Personuppgifterna samlades in kan uppnås på annat sätt.

När lagring av dina Personuppgifter inte längre krävs kommer vi att radera eller anonymisera uppgifterna enligt informationen ovan.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Vissa jurisdiktioner har gett individer rättigheter i samband med behandlingen av deras Personuppgifter. Dessa rättigheter är inte tillgängliga för alla, och de gäller inte nödvändigtvis i alla sammanhang. Beroende på tillämplig lag eller rättslig grund kan du ha rätt att:

• invända mot behandlingen av dina Personuppgifter
• begära tillgång till dina Personuppgifter
• begära rättelse av dina Personuppgifter om dina Personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller föråldrade
• begära borttagning/radering av dina Personuppgifter
• återkalla ditt samtycke till framtida behandling där vi behandlade Personuppgifter på grundval av ditt samtycke
• begära begränsningar av behandlingen av dina Personuppgifter, inklusive begränsning av försäljningen av eller delning av dina Personuppgifter
• begära överföring av dina Personuppgifter till dig själv eller en tredje part
• välja bort vissa överföringar till tredje part.

För att utöva en rättighet som du tror att du kan ha rätt till enligt tillämplig lag kan du kontakta oss direkt via detta webformulär. Vi kan behöva verifiera din identitet innan vi uppfyller din begäran eller så kan vi neka att utföra din begäran, enligt tillämplig lag. Vi kommer att meddela dig i god tid om sådana beslut eller krav behövs.

Invånare i Kalifornien. Vårt meddelande om konsumenträttigheter i Kalifornien ger en översikt över hur konsumenter i Kalifornien får vissa integritetsrättigheter och skydd.

Lämna in ett klagomål. Om du inte kan lösa ett problem direkt med oss och vill framföra ett formellt klagomål kan du kontakta din lokala dataskyddsmyndighet eller annan tillsynsmyndighet.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om denna Policy eller vår datapraxis kan du skriva till oss på:

HemoCue AB
Attn: Legal & Compliance (Privacy)
PO Box 1204
SE-26223 Ängelholm
Sweden

Alternativt kan du skicka e-post till oss direkt på privacy@hemocue.com.

POLICYUPPDATERINGAR

Då och då kan vi komma att ändra våra integritetspolicyer. Den mest uppdaterade versionen finns på vår hemsida. Besök vår webbplats med jämna mellanrum för att se uppdateringarna.

BILAGA 1

Klicka här för en tabell över tillämpliga registeransvariga och ansvariga enheter.

Cookies används på denna webbplats

Cookies