Kunskapcenter

Kunskap startar med oss

Produkter från HemoCue används i mer än 130 länder. Genom att arbeta med hälsovård globalt och inom olika kliniska områden har vi utvecklat en djup kunskap och förståelse för Era behov. Denna kunskap, tillsammans med vår omfattande erfarenhet och forskning, hjälper oss att utveckla framtidens patientnära system. 

HemoCues kunskapscenter har samlat önskemål från vården. Du finner utbildning för dig och din personal - våra utbildningar kan enkelt anpassas så det passar dina behov och i ditt schema.

Du finner instruktionsvideor för handhavande av våra olika system och du har även möjlighet att ta del av hur några av dina kollegor arbetar med våra system i sin vardag. Du finner även nedladdningsbara kontrollprotokoll.

 

Cookies används på denna webbplats

Cookies