HemoCue® Plasma/Low Hb System

Hemolysnivån är en viktig indikator på blodprodukters kvalitet och integritet. HemoCues innovationer har satt standarden - att enkelt och korrekt kunna uppskatta hemolysnivån.

Mängden hemolys i blodprodukter är en viktig indikator när det gäller produktens kvalitet. Kontinuerlig analys av hemoglobinnivåer i spolvätska ger ett tydligt mått på blodförlust under TUR-P (Trans Urethral Resektion av Prostata) och annan kirurgi. HemoCues innovation har satt standarden och gjort det möjligt att enkelt och säkert mäta hemolysmängden i blodprodukter och säkerställa beslut om eventuell blodtransfusion.

Lita på dina resultat

  • Fabrikskalibrerad mot ICSH referensmetod
  • Patenterad mikrokuvett teknologi utan klinisk signifikant lot-till-lot-variation
  • Ersätter visuella bedömningar
  • Beräknar blodförlust under TUR-P och annan kirurgi där spolvätska samlas upp
  • Blodbaserad vätskekontroll finns tillgänglig

Enkel tillgång till noggrannhet med laboratoriekvalitet

  • Plasma, serum, vattenbaserade lösningar eller lagrade erytrocytsuspensioner
  • Enkel att använda
  • Minimalt underhåll av systemet
  • Resultat inom en 60 sekunder
  • Portabel

HemoCue har mer än 30 års erfarenhet av hängiven support och service samt unika utbildningar, vilket gör att du alltid kan räkna med att HemoCue har de rätta lösningarna för alla dina behov.

Noggrannhet börjar med oss

Cookies används på denna webbplats

Cookies