Historien om HemoCue

"Det måste vara möjligt". Denna övertygelse har varit den drivande kraften bakom HemoCue sedan dag ett. Den dagen, för mer än 40 år sedan när två män sa "det måste vara möjligt". Att göra detta enklare. Att göra detta bättre. Att göra detta korrekt.

Det som uppfinnarna, Jan Lilja och Sven-Erik Nilsson, såg när de besökte laboratorier och läkarmottagningar tände den mänskliga uppfinnargnistan; att kunna se möjligheter där andra bara ser problem. De såg frustrationen inom vården där man tvingades vänta på svar för att kunna behandla patienter eller att justera testvärden som alltid låg 30-40% fel. De såg felaktigheter och faror med begränsad hållbarhet på reagens, variation i instrumentkalibrering och pipettering. De såg hur opraktiskt det var med tiden det tog att skicka proverna till laboratoriet - så besvärligt att sjukvårdspersonal föredrog att skicka patienten i stället.

De upptäckte givetvis att om man kunde komma förbi dessa problem skulle det inte bara vara enklare för läkare, sjuksköterskor och laboratoriepersonal utan även rädda liv. Det fanns inga tvivel. Detta måste ske. De arbetade ju redan med en exakt vetenskap i en mikrovärld. Med repeterbarhet, med samma resultat - det korrekta resultatet - gång efter gång. Det var svårt och många gånger frustrerande. Ofta möttes de av "det är omöjligt".
 

När det handlar om att bry sig om människor vägrar vi att kompromissa.

Jan och Sven-Erik gav aldrig upp. Kompromissade aldrig. Och åstadkom något anmärkningsvärt - ett patientnära blodtest med toleranser man aldrig tidigare trott vara möjliga. Dessutom kunde de upprepas med samma exakthet i tiotals miljoner kuvetter varje år.

Och det var bara början. Deras fokus på problemlösning och deras glöd har sedan dess etsat sig fast i hjärtat och sinnet hos varje medlem av HemoCue familjen. Med en positiv, open-minded atmosfär fortsätter HemoCue att främja tron på möjligheter och ett engagemang att göra det rätta. Om ett ärende eller utmaning uppstår är det inte en uppgift för bara en person, utan för hela företaget. Alla har ett intresse av att lösa det. Därför att varje detalj berör våra kunder. Det är den "vi kan" laganda som har bidragit till en ström av omvälvande innovationer under de senaste 35 åren.

Idag har det omöjliga blivit en standard. Ett faktum är att fyra HemoCue tester utförs varje sekund någonstans i världen. Det betyder att när du läst färdigt detta har ytterligare 480 personer fått de svar de behöver, patientnära.

Det slutar inte här. Vi har alltid en ny utmaning i sikte. Vi säger, som de gjorde, "det måste vara möjligt".

Cookies används på denna webbplats

Cookies