Rätt vård snabbare

HemoCue® WBC System

HemoCue WBC är ett system för kvantitativ bestämning av vita blodkroppar i kapillärt eller venöst helblod. HemoCue WBC Analyzer ska användas med HemoCue WBC Microcuvettes, avsedda för in-vitro diagnostik. Instrumentet är fabrikskalibrerat och kräver ingen omkalibrering.

Med HemoCues välkända och tillförlitliga mikrokuvett teknologi får du den unika fördelen av att kunna bestämma totala antalet vita blodkroppar patientnära. Inom 3 minuter erhåller du provsvar med samma precision och noggrannhet som på kliniskt kemiska laboratorier.

Systemet passar för en rad olika kliniska applikationer, även på avlägset belägna och svåråtkomliga vårdinrättningar och mobila enheter. Fördelarna är tydliga, att få provsvar direkt kan vara skillnaden mellan att behöva vänta eller agera – det hjälper till att ta dig från utredning till behandling inom några minuter i stället för flera timmar eller dagar.

Svar när du behöver dem

  • Provsvar med laboratoriekvalitet inom några minuter
  • Snabbare beslut om behandling och ett effektivt arbetsflöde
  • Enkel att använda
  • Kapillära eller venösa helblodsprover

Noggrannhet för pålitliga beslut

  • Instrumenten är fabrikskalibrerade och kräver ingen omkalibrering
  • Unik mjukvara för kvalitetskontroll
  • Blodbaserad vätskekontroll finns tillgänglig

Cookies används på denna webbplats

Cookies