Rätt vård - snabbare

HemoCue® WBC DIFF System

HemoCue WBC DIFF är ett system för in-vitro diagnostik utformat för kvantitativ bestämning av vita blodkroppar och differentialräkning av dessa inklusive neutrofila, eosinofila och basofila granulocyter samt lymfocyter och monocyter.

Med banbrytande teknik gör HemoCue WBC DIFF det möjligt att få patientnära resultat med laboratoriekvalitet för totala antalet vita blodkroppar och en 5-partsdiff. Inom 5 minuter erhåller du beräkningar av neutrofila, lymfocyter, monocyter, eosinofila och basofila celler.

HemoCue WBC DIFF-systemet passar för en rad olika kliniska applikationer, även på avlägset belägna och svåråtkomliga vårdinrättningar och mobila enheter. Fördelarna är tydliga, att få provsvar direkt kan vara skillnaden mellan att behöva vänta eller agera – det hjälper till att ta dig från utredning till behandling inom några minuter i stället för flera timmar eller dagar.

WBC DIFF har utökat användningsområde, monitorering av blodeosinofila hos patienter med KOL, och även svår astma. LPK med 5-partsdiff –vilken funktion fyller den i utvärderingen av KOL patienten Blod-eosinofila

  • Blodeosinofila är en markör som rekommenderas i internationella riktlinjer (Gold*).
  • Nivåerna av blodeosinofila kan indikera effekten av inhalerad kortikosteroid (ICS)
  • Tröskelvärdena <0,1 celler/ml och ≥0,3 celler/ml är inte exakta utan mer indikatorer för behandlingseffekt
Svar när du behöver dem

  • Provsvar med laboratoriekvalitet inom några minuter
  • Snabbare beslut om behandling och ett effektivt arbetsflöde
  • Enkel att använda
  • Kapillära eller venösa helblodsprover

Noggrannhet för pålitliga beslut

  • Instrumenten är fabrikskalibrerade och kräver ingen omkalibrering
  • Unik mjukvara för kvalitetskontroll
  • Automatisk varning för oidentifierade celler

HemoCue WBC DIFF ska användas med HemoCue WBC DIFF Microcuvettes för bestämning av totala antalet vita blodkroppar och en differentialräkning av dessa, samt med HemoCue WBC DIFF Microcuvettes  för bestämning av totala antalet vita blodkroppar. Instrumentet är fabrikskalibrerat och kräver ingen omkalibrering.


Cookies används på denna webbplats

Cookies