Diabetes

Antalet personer med diabetes ökar snabbt. Screening och tidig upptäckt innebär en möjlighet att rädda liv och undvika allvarliga komplikationer. Framgångsrik screening och diagnos av diabetes är beroende av korrekta glukosmätningar.

HemoCue Glucose System är handhållna spektrofotometrar framtagna för professionellt bruk och ger resultat av laboratoriekvalitet. Resultaten är faktiskt så exakta att de används för screening och diagnostisering av diabetes mellitus och graviditetsdiabetes. HemoCue Glucose System  används även i valideringar som referens till andra metoder.

I kombination med andra HemoCue tester såsom HbA1c och urinalbumin får du en helhetslösning för patientnära diabetesvård.

Cookies används på denna webbplats

Cookies