Diabetes

Antalet personer med diabetes ökar snabbt. Screening och tidig upptäckt innebär en möjlighet att rädda liv och undvika allvarliga komplikationer. Framgångsrik screening och diagnos av diabetes är beroende av korrekta glukosmätningar.

HemoCue Glucose System är portabla spektrofotometrar framtagna för professionellt bruk och ger resultat av laboratoriekvalitet. Systemets noggranhet tillåter den att användas för screening och hjälp vid diagnostisering av diabetes mellitus och graviditetsdiabetes. HemoCue Glucose System  används även i valideringar som referens till andra metoder.

I kombination med andra HemoCue tester såsom HbA1c och urinalbumin får du en helhetslösning för patientnära diabetesvård.

Cookies används på denna webbplats

Cookies