HemoCue® Glucose 201 DM System

Data Management ger ett säkert och effektivt arbetsflöde

HemoCue Glucose 201 DM har alla fördelar som HemoCue Glucose 201 och erbjuder samtidigt avancerad datamanagement funktionalitet som bidrar till ökad säkerhet och effektivitet. Med dataanslutning och kundanpassade funktioner får man bättre kontroll av behöriga användare och en effektivare patientadministration.

Förbättra och säkra ditt administrativa arbetsflöde

 • Elektronisk överföring av testresultat till journalsystem/LIS
 • Möjlighet att länka samman resultat med patientinformation och kommentarer
 • Interface som fungerar med nuvarande nätverk (POCT1-A)

Skyddade patienttester och data

 • Flexibla lösningar för patient-ID, användar-ID, lot-nummer, mm
 • Förhindrande av obehörig användning genom användar-ID och lösenord
 • QC-test med möjlighet till QC-spärr, linjäritet och intern/extern kvalitetskontroll

Ger möjlighet till stor noggrannhet med liten risk för allvarlig smittspridning

 • Används för screening, monitorering och hjälp vid diagnostisering av diabetes mellitus
 • Enstycksförpackade mikrokuvetter för att minska spridning av infektioner och maximera hållbarheten
 • Med mikrokuvett-teknologin minskas risken för spridning av infektioner eftersom instrumentet inte behöver komma i kontakt med patienten
 • Ingen klinisk signifikant lot-till-lot-variation
 • Instrumenten är fabrikskalibrerade och kräver ingen omkalibrering

 

Noggrannhet börjar med oss

Cookies används på denna webbplats

Cookies