HemoCue® Albumin 201 System

HemoCue Albumin 201 är ett enkelt system med laboratoriekvalitet som används för att upptäcka albuminuri i ett tidigt skede, långt innan eventuella symptom på njur- eller kärl-påverkan uppstår.

HemoCue Albumin 201 systemet används för screening, monitorering, som kliniskt stöd vid diagnos och behandling av albuminuri. Systemet fungerar utmärkt inom diabetsvård, vid behandling av hypertoni och som en potentiell markör för preeklampsi under graviditeten. HemoCues patenterade mikrokuvett teknologi möjliggör kvantitativa resultat patientnära. Du kan omedelbart fatta beslut om behandling och ge en direkt återkoppling till patienten. 

Säkerhet vid viktiga beslut

  • Noggranna resultat för screening, diagnos och monitorering
  • Möjlighet att monitorera förändringar i albuminkoncentration vid låga koncentrationer (5-20 mg/L)
  • Upptäckt av låga koncentrationer möjliggör tidig behandling för att förhindra uppkomst av framtida mikrovaskulära komplikationer

 

Snabba resultat med lätthet

  • Enkel att använda – tre enkla steg
  • Resultat inom 90 sekunder
  • Kvantitativa resultat – för beslut om behandling

 

Pålitlig och accepterad metod

  • Byggd på HemoCues unika mikrokuvett-teknologi 
  • Instrumenten är fabrikskalibrerade och kräver ingen omkalibrering - säkerställer pålitliga resultat

Cookies används på denna webbplats

Cookies