HemoCue® Glucose 201 DM RT System

HemoCue Glucose 201 DM RT har alla fördelar som HemoCue Glucose 201 RT och erbjuder samtidigt avancerad data management funktionalitet som bidrar till ökad säkerhet och effektivitet.

Med dataanslutning och kundanpassade funktioner får man en bättre kontroll av behörig användare och en effektivare patientadministration.

Förbättra och säkra ditt administrativa arbetsflöde 

 • Elektronisk överföring av testresultat till journalsystem/LIS
 • Möjlighet att länka samman resultat med patientinformation och kommentarer
 • Interface som fungerar med nuvarande nätverk (POCT1-A)

 

Skyddade patienttester och data

 • Flexibla lösningar för patient-ID, användarID, lot-nummer, mm.
 • Förhindrande av obehörig användning genom användar-ID och lösenord
 • QC-test med möjlighet till QC-spärr, linjäritet och intern/extern kvalitetskontroll

 

Ger möjlighet till stor noggrannhet med liten risk för allvarlig smittspridning

 • Används för screening, monitorering och hjälp vid diagnostisering av diabetes mellitus
 • Enstycksförpackade mikrokuvetter för att minska spridning av infektioner och maximerar hållbarheten
 • Med mikrokuvett-teknologi minskas risken för spridning av infektioner eftersom instrumentet inte behöver komma i kontakt med patienten
 • Ingen klinisk signifikant lot-till-lot-variation.
 • Instrumenten är fabrikskalibrerade och kräver ingen omkalibrering

Cookies används på denna webbplats

Cookies