HemoCue® Glucose 201+ System

HemoCue® Glucose 201+ ger sjukvården svar med laboratoriekvalitet där det behövs som bäst - patientnära. Med tre enkla steg erbjuder den unika mikrokuvett-teknologin inte enbart hög noggrannhet, den minskar även risken för spridning av infektioner, eftersom instrumentet inte behöver komma i kontakt med patienten.

Ger möjlighet till rätt beslut patientnära

  • Används för screening, monitorering och hjälp vid diagnostisering av diabetes mellitus
  • Exakt monitorering för bättre glykemisk kontroll
  • Möjligt att upptäcka en hypoglykemi hos nyfödda

Minimerar felmarginaler och risk för infektioner

  • Med mikrokuvett-teknologin minskas risken för spridning av infektioner eftersom instrumentet inte behöver komma i kontakt med patienten
  • Enstycksförpackade mikrokuvetter för att minska smittspridning och maximera hållbarheten
  • Ingen klinisk signifikant lot-till-lot-variation
  • Instrumenten är fabrikskalibrerade och kräver ingen omkalibrering

Erbjuder bekvämlighet och flexibilitet

  • Portabla och batteridrivna system

 

Noggrannhet börjar med oss

Cookies används på denna webbplats

Cookies