HemoCue® Glucose 201+ System

HemoCue® Glucose 201+ ger sjukvården svar med laboratoriekvalitet där det behövs som bäst - patientnära. Med tre enkla steg erbjuder den unika mikrokuvett-teknologin inte enbart bästa möjliga noggrannhet, den minskar även risken för spridning av infektioner, eftersom instrumentet inte behöver komma i kontakt med patienten.

Ger möjlighet till rätt beslut patientnära

  • Används för diagnos, screening och monitorering av diabetes mellitus
  • Exakt monitorering för bättre glykemisk kontroll
  • Minskad risk att missa en hypoglykemi hos nyfödda

Minimerar felmarginaler och risk för infektioner

  • Med mikrokuvett-teknologin minskas risken för spridning av infektioner eftersom instrumentet inte behöver komma i kontakt med patienten
  • Enstycksförpackade mikrokuvetter för att undvika smittspridning och maximera hållbarheten
  • Ingen klinisk signifikant lot-till-lot-variation
  • Instrumenten är fabrikskalibrerade och kräver ingen omkalibrering

Erbjuder bekvämlighet och flexibilitet

  • Portabla och batteridrivna system, idealiska för mobila vårdinrättningar.

 

Noggrannhet börjar med oss

Cookies används på denna webbplats

Cookies