HemoCue® Dockningsstationer

Koppla upp till fyra sekundära Dockningsstationer till en Primär Dockningsstation – endast ett nätverksuttag krävs

  • Nätverkskommunikation med en fördefinierad mottagare (PC eller Data Management Server) via Primär dockningsstation
  • Återuppladdar instrumentets batteri medan instrumentet är dockat
  • Tillåter att mätningar görs medan instrumentet är dockat
  • Tillåter upp till 4 st HemoCue Sekundära dockningsstationer att kopplas till en Primär Dockningsstation
 

Cookies används på denna webbplats

Cookies