Diabetes

Tillförlitliga och precisa system för screening, diagnostisering och övervakning av diabetes är viktiga för högkvalitativ patientvård

Utvecklingen av diabetes har blivit ett globalt hälsoproblem, till stor del på grund av en ökad förekomst av övervikt, fetma och fysisk inaktivitet. Långsiktiga komplikationer som hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, retinopati och neuropati följer tätt i spåren. En förutsättning för att kunna hantera diabetes är att den upptäcks tidigt. Symtomen på diabetes är dock inte alltid uppenbara – ibland passerar de helt obemärkta. Tillförlitliga och noggranna system för screening, övervakning och hjälp vid diagnostisering är nyckeln till god vård. HemoCue bidrar genom att erbjuda precisa patientnära testsystem för glukos och HbA1c.

HemoCues system är tillräckligt känsliga för att screena, övervaka och hjälpa till vid diagnostisering av diabetes typ 1, typ 2 och graviditetsdiabetes.

Cookies används på denna webbplats

Cookies