Hos HemoCue spelar kvalitet en stor roll

Kvalitet är verkligen viktigt för oss. I allt från hur vi arbetar, vad vi gör och hur våra produkter fungerar i händerna på våra kunder. Vår kvalitetspolicy och våra kvalitetsmål belyser detta och är viktiga åtaganden för oss på HemoCue.

Som världsledande inom patientnära testning krävs att HemoCue produkter och service är av hög kvalitet. Detta uppnås genom följande åtaganden från högsta ledningen:

  • Att nationella lagar, förordningar och standarder följs
  • Att en professionell relation med våra kunder säkerställs genom en effektiv tvåvägskommunikation
  • Att säkerställa tillräckliga resurser och effektiva processer
  • Att underhålla, övervaka och förbättra kvalitetsledningssystemet
  • Att ha en beslutsprocess som bygger på väl grundad data och på relevanta trendalanalyser
  • Att säkerställa lämplighet och rätt antal underleverantörer

Cookies används på denna webbplats

Cookies