ISO 14001 Miljöledningssystem

HemoCues miljöaktiviteter kommer styras av engagemang och strävan efter ständiga förbättringar. Vi följer tillämpliga lagar och andra bestämmelser som rör miljön. Vi arbetar också med att förhindra föroreningar. HemoCue lämnar relevant information om våra produkter och processer till dem det berör för att underlätta för dem i deras miljöarbete.

Miljöpåverkan från våra produkter börjar med leverans av råmaterial till produktion och fortsätter genom produktens hela livscykel. Våra främsta målsättningar är därför att utveckla processer och produkter med hänsyn till miljön.

Detta innebär:

  • vara noga vid val av råmaterial för att minska miljöpåverkan
  • hushålla med råmaterial för att minska mängden avfall
  • vara noga vid val av leverantörer för att minska vår indirekt miljöpåvkeran kommer HemoCue också att ta ansvar för miljön genom:
  • hantera avfall enligt tillämpliga föreskrifter
  • sträva efter att använda miljövänliga produkter
  • utbilda och få våra anställda aktivt intresserade i miljöfrågor

 

ISO 14001 Certificate 

Cookies används på denna webbplats

Cookies