HemoCue kvalitetspolicy

Som världsledande inom patientnära testning krävs att HemoCue produkter och service är av hög kvalitet. Detta uppnås genom följande åtaganden från högsta ledningen:

  • Att nationella lagar, förordningar och standarder följs.
  • Att en professionell relation med våra kunder säkerställs genom en effektiv tvåvägskommunikation.
  • Att säkerställa tillräckliga resurser och effektiva processer.
  • Att underhålla, övervaka och förbättra kvalitetsledningssystemet.
  • Att ha en beslutsprocess som bygger på väl grundad data och på relevanta trendalanalyser.
  • Att säkerställa lämplighet och rätt antal underleverantörer.

Läs underskriven kvalitets policy här

Cookies används på denna webbplats

Cookies