Njurar och hjärt-kärlsjukdom

Screening för albuminuri kan förhindra långsiktiga kardiovaskulära komplikationer

Urinalbumin är allmänt erkänt som en markör för onormal kärlfunktion och har länge ansetts vara den första indikationen på albuminuri dvs.  nedsatt njurfunktion hos patienter med diabetes. Albuminuri anses vara förknippat med en ökad kardiovaskulär risk och mortalitet, detta oberoende av andra traditionella riskfaktorer. Således rekommenderas screening för albuminuri för närvarande för alla patienter med diabetes, men kan även ge värdefull information för den allmänna befolkningen och då framför allt de med förhöjd kardiovaskulär risk.

HemoCue erbjuder tillförlitliga och precisa patientnära testsystem för blodglukos och kvantitativ screening för albuminuri. 

 

Cookies används på denna webbplats

Cookies