Blodcentral

Från provtagning till blodtransfusion. Tillgodose behovet och skydda givaren.

En utmaning för blodcentralerna är att tillgodose behovet av blod och samtidigt skydda blodgivarna. Genom att använda blodanalysmetoder som är noggranna och exakta kan båda målen uppnås och mottagarens säkerhet garanteras. För effektiv blodhantering krävs metoder som ger snabba svar – när svarstiden är livsavgörande kan behandlingsbeslutet inte vänta på ett försenat hemoglobinresultat.

HemoCue erbjuder heltäckande hemoglobinlösningar, från provtagning till blodtransfusion. Vårt hemoglobinsystem är betrott världen över för sin precision och sin laboratoriekvalitet.

Cookies används på denna webbplats

Cookies