Vår mikrokuvett teknologi

Mikrokuvetten, en enkel men anmärkningsvärd uppfinning

Mikrokuvetten

När spetsen på en mikrokuvett kommer i kontakt med en droppe analytiskt provmaterial drar den automatiskt in exakt mängd som behövs i en liten kavitet där provet blandas. Denna kavitet med en dimension på en tusendels millimeter, innehåller torkad reagens som löses upp när det blandas med provmaterialet. Mikrokuvetten placeras sedan i en fotometer och ett exakt provsvar erhålls inom kort.

Mikrokuvetter för olika användningsområden

Med denna mikrokuvett teknologi mäter man inte bara hemoglobin utan nästan vilket flytande prov som helst. I dag tillverkar vi mikrokuvetter för hemoglobin-, glukos- och urinalbuminanalyser samt mikrokuvetter för specifik användning inom dessa områden. Fler mikrokuvetter är på gång och vi använder vår kunskap och erfarenhet inom avancerad kemi för att utveckla kuvettmetoder för andra viktiga analyser. Dessutom tar vi mikrokuvett teknologin vidare inom flera olika riktningar. Vi kan bland annat med en annan typ av teknologi, ett fotomikroskop nu även bestämma olika sorters celler och partiklar. 

Cookies används på denna webbplats

Cookies