HemoCue Milstolpar

1974
Laboratorieingenjör Jan Lilja och IT-expert Sven-Erik Nilsson från kliniska laboratoriet på sjukhuset i Kristianstad påbörjar riktlinjerna för en förbättrad mätmetod för hemoglobin.

1977
Metoden erkänns och genomförande av kuvettproduktionen möjliggörs.

1979
Ett licensavtal med läkemedelsföretaget Leo tecknas. Mot slutet av året flyttar Lilja och Nilsson in i Leos lokaler.

1982
Leo börjar sälja och distribuera de första hemoglobininstrumenten.

1986
Hemoglobinsystemet introduceras med framgång på den amerikanska marknaden. Omsättningen stiger med nästan 80%.

1987
Leo köps av Pharmacia.

1988
Leo Diagnostics köps loss av ledningen - HemoCue AB bildas.

1990
Amerikansk distributör förvärvas - HemoCue Inc. grundas.

1991
HemoCue® B-Glukos system, baserat på samma princip som HemoCue® B-Hemoglobin system introduceras på marknaden.

1992
HemoCue hittar en ny ägare: Mallinckrodt Inc of Saint Louis, Missouri, USA.

1995
I Norrköping äger den första HemoCue-skolan rum.

1999
HemoCue förvärvas av EQT, ett privat investmentbolag i norra Europa. Årlig omsättning överskrider 40 miljoner dollar. Ett nytt system, HemoCue® Plasma/Low Hb system, introduceras. Systemet mäter låga hemoglobinnivåer i plasma, serum och vattenlösningar.

2000
HemoCue® Donor Hb Checker introduceras, ett system för hemoglobinmätning på blodgivare.

2001
HemoCue 201 System för glukos introduceras. Genom lanseringen av HemoCue® Urine Albumin, ett system för upptäckt av microalbuminuri, gör HemoCue entré inom ytterligare ett stort testningsområde.

2002
HemoCue 201 systemet för glukos följs av 201+ system för både glukos och hemoglobin, med minnesfunktion där test- och QC resultat kan sparas i fotometern.

2003
HemoCue gör omfattande investeringar i produktionsteknologi, forskning & utveckling, försäljning och marknad. Förvärv av Biotest. Distributionsavtal med McKesson and PSS.

2004
HemoCue® Hb 201 Data Management och HemoCue® Glucose 201 Data Management system lanseras i Europa.

2005
Marknadsintroduktion av HemoCue® Home Glucose.

2006
Marknadsintroduktion av HemoCue® Albumin 201, HemoCue® Hb 301 och HemoCue® Glucose 201 RT.

2007
HemoCue förvärvas av Quest Diagnostics (www.questdiagnostics.com) ett ledande företag för diagnostiska tester, information och service.

2008
HemoCue® WBC, introduceras på marknaden, ett system för bestämning av totala antalet vita blodkroppar (B-LPK). HemoCue® Albumin 201 System erhåller den första FDA CLIA waivern inom diagnostikindustrin och patientnära test för screening av albuminuri.

2010
HemoCue® WBC DIFF är ett patientnära system för bestämning av totala antalet vita blodkroppar och en differentialräkning av dessa (neutrofila, eosinofila, basofila, lymfocyter och moncyter).

2013
HemoCue förvärvas av Radiometer Medical Aps, ett Danaher företag, i april 2013. Ytterligare företagsinformation om Danaher och Radiometer finns tillgängig i länkarna nedan:
www.danaher.com
www.radiometer.com

2016
HemoCue® HealthTrender Anemia lanseras. Det är en lösning som hjälper dig i kampen mot anemi. Genom att leverera data i realtid ger det program managers  omedelbar insikt, översikt och monitorering av pågående anemiprogram. 

 

(HemoCue® HealthTrender Anemia är kommersiellt tillgänglig i Indien. Avvaktan på godkännande och/eller beslut för övriga länder.) 

Cookies används på denna webbplats

Cookies