Träffa våra ägare

Sedan april 2013 är HemoCue en del av Radiometer Group. Uppköpet gör det möjligt både för HemoCue och Radiometer att öka företagens tillväxt och innovation inom patientnära testning.

Radiometer, med huvudkontor i Köpenhamn, är ledande leverantör av tekniskt avancerade akutsjukvårdlösningar som förenklar och automatiserar alla faser av testning inom akutsjukvård. Företaget grundades 1935 och sedan 1954 – med bl a uppfinningen av världens första blodgasmätare för bekämpning av polioepedemin – har företaget utvecklat och erbjudit en rad produkter och lösningar för akutvården inom sjukhus.

Radiometer HQ

Idag erbjuder Radiometer lösningar för blodgasmätningartranskutanövervakning och immunoanalyser för hjärt-, koagulation-, infektion- och graviditetsmarkörer. Med Radiometers snabba och noggranna resultat inom akutvårdsdiagnostik kan man inom sjukvården fatta snabba och välgrundade beslut som hjälper dem förbättra sitt arbetsflöde inom samtliga akutvårdsinrättningar såsom intensivvårdsavdelningar, akutmottagningar och operationssalar. 

För mer information besök www.radiometer.com

Cookies används på denna webbplats

Cookies