HemoCue Online utbildning

Säkerställ att du och dina medarbetare har rätt kunskap om HemoCues system, provtagningsteknik och kvalitetssäkring.

HemoCue Online utbildning innefattar ett flertal blockutbildningar designade för att säkerställa att ditt team har baskunskaper om HemoCues olika system genom produktutbildning, provtagningsteknik samt kvalitetssäkring. Den webbaserade utbildningen kan användas för att snabbt och enkelt utbilda personal men även till att fräscha upp och ge kompletterande kunskap.

Med HemoCue Online utbildning kan du:

  • Erbjuda ny personal webbaserad träning
  • Erhålla certifikat efter avslutad träning
  • Certifiera användare av HemoCue analyssystem

Våra blockutbildningar inkluderar:

  • Provtagningsteknik
  • Hemoglobin
  • Glukos
  • Albumin
  • Vita blodkroppar


Besök HemoCue EducationCenter för att erhålla inloggingsuppgifter. Välj svenska som språk när du registrerar dig.

Cookies används på denna webbplats

Cookies