Förtydliga den kliniska bilden vid patientmötet

  • LPK diff patientnära vid misstänkt infektion
  • Omedelbara resultat medan patienten är kvar på mottagningen
  • Undvik onödig oro och väntetid
  • Bekräfta det vanliga och uteslut det allvarliga! 


Upptäck fördelarna med att använda ett patientnära system för LPK med diff på Din vårdcentral.

En differentialräkning kan hjälpa dig att skilja mellan en viral och en bakteriell infektion men ger dig även värdefull information som kan användas för att ställa diagnos i många olika kliniska situationer.

Att snabbt kunna utföra en analys när patienten är på plats och samtidigt erhålla ett tillförlitligt resultat är av stort värde, både för läkaren och för patienten. Det snabba provsvaret adderar information till den kliniska bilden och hjälper dig i valet av fortsatt utredning och behandling.Att använda LPK med diff som infektionsmarkör, tillsammans med CRP eller i sig själv, hjälper Dig i valet att förskriva antibiotika eller ger dig trygghet i att avstå.

HemoCue WBC DIFF hjälper dig att optimera arbetsflödet på mottagningen och förbättrar förutsättningarna för en effektiv behandling. Du erhåller ett pålitligt resultat inom 5 minuter som du omgående kan agera på.


Citat Dr Camilla RichardsonCitat Dr Martin Annsberg

Cookies används på denna webbplats

Cookies