Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus ingår i Sahlgrenska Universitetssjukhuset och jämsides med vården bedrivs här undervisning och forskning. Hit kommer svårt sjuka eller skadade barn från Västra Götalandsregionen. Här erbjuds också högspecialiserad vård till barn från hela landet. Sjukhuset har Sveriges största barnakutmottagning med nästan 50 000 patienter varje år.

Varför valde Drottning Silvias  barn- och ungdomssjukhus HemoCue® WBC DIFF-systemet?

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus var ett av de första sjukhusen i Sverige som utvärderade HemoCue WBC DIFF- systemet när det lanserades under 2010. Sedan tidigare använde sjukhuset HemoCue WBC-systemet och redan då hade de frågat efter ett system med differentialräkning av totala antalet vita blodkroppar.

Överläkare och sektionschef på barnakuten Younis Khalid, som sedan 2007 arbetat i olika roller på barnakuten, minns att personalens ovana i början var ett hinder att ta sig över, men också att alla snabbt började se fördelarna.

- Ja, för oss var tiden en avgörande faktor till att vi idag fortfarande använder oss av systemet. I det dagliga flödet på akutmottagningen ingår mycket icke värdeskapande tid då en stor del av flödet består av väntan. Kan man minska något där så gör man en stor vinst, konstaterar han och fortsätter:
- Vi tar inte WBC DIFF prover på alla patienter utan använder oss även av CRP, men i de fall vi gör det kniper vi en timme direkt vilket ju också påverkar det övriga flödet. Beläggningen blir lägre och i slutändan påverkas även patientsäkerheten på ett positivt sätt. Idag blir detta mest tydligt när det av någon anledning inte går att köra systemet, dvs om vi till exempel har tillfälligt slut på kuvetter och då istället måste skicka proverna till lab. Då blir det längre väntetider och jag har också fler patienter i omlopp samtidigt. Vid hög beläggning på akuten minskar patientsäkerheten, därför är det viktigt att minska väntetiden.

När används HemoCue® WBC DIFF-systemet?

Patienterna som kommer till barnsjukhuset behandlas för såväl kirurgiska som medicinska åkommor.
- Det stämmer, och bukbesvär är en vanlig anledning till att en patient hamnar på akutmottagningen, med exempelvis blindtarm, förstoppning och körtelbuk, berättar Younis Khalid. Framför allt vid misstänkta appendiciter är det bra att snabbt få svar på totalvita med en 5-partsdiff.

Vad är fördelarna med att använda ett HemoCue® WBC DIFFsystem?

HemoCue WBC DIFF-systemet, som bygger på HemoCues kuvetteknologi, är enkelt att använda och inom fem minuter erhålls ett resultat med laboratoriekvalitet. Läkaren kan då göra en bedömning om det t ex rör sig om en viral- eller bakteriell infektion och kan därmed fatta beslut om rätt behandling direkt under patientens besök. Tidigare fick man skicka iväg provet till lab och vänta i minst en timme, ibland längre. Huvudsyftet med att använda HemoCue WBC DIFF-systemet är att påskynda processen från bedömning till behandling och med hjälp av en 5-partsdiff få nödvändig information som behövs vid olika kliniska situationer. Att ställa diagnos och sätta in rätt behandling med patienten på plats kan minska patientens väntetid och därmed också frigöra tid för vårdpersonalen.

Queen Silvia's Hospital for Children

Moa Gustavsson och Viviana Calambas Garces använder HemoCue WBC DIFF på Drottning Silvias  barn- och ungdomssjukhus.

Cookies används på denna webbplats

Cookies