Kontrollmaterial

Eurotrol kontrollmaterial för HemoCue system

Eurotrol Quality Controls rekommenderas av HemoCue

För mer information och specifikationer se: https://www.eurotrol.com/en/products/

400

R & D Systems - Kontrollmaterial

Följ lokala föreskrifter för kvalitetssäkring. Om kvalitetskontroll ska utföras rekommenderas kontrollmaterial från Eurotrol B.V. och R&D Systems. Se relevant bipacksedel för information.

För mer information rel="noopener noreferrer" och specifikationer se: http://www.rndheme.com/ProductsAnalyzers.aspx?ManufacturerCode=HC

Cookies används på denna webbplats

Cookies