Överensstämmelse och integritet

Vårt engagemang för integritet och renommé för rättvisa och ärlighet är grunden för vår fortsatta framgång

Vi insisterar på att våra anställda bedriver affärsetisk och agerar i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar, i enlighet med våra SOC (Standard of Work)-standarder, verksamhetspolicyer och förfaranden.

HemoCue är en del av Radiometer Gruop som ingår i Danaher Corporation. Att agera med integritet är en nödvändig grund för personlig framgång och för Danahers kollektiva framgång. Att bygga och upprätthålla en stark integritets- och överensstämmelsekultur är avgörande för att bygga ett världsomspännande företag. En kultur av integritet och överensstämmelse ger en klar konkurrensfördel för Danaher. Danaher är engagerad i att bygga ett företag med integritet och har ett rykte för att agera ärligt och rättvist med investerare, affärspartners, kunder, intresseföretag och konkurrenter.

Om du har frågor eller kommentarer om HemoCues affärspraxis, vänligen kontakta oss.

Cookies används på denna webbplats

Cookies