LPK diff - stort värde tillsammans med CRP

Ibland ligger resultatet för CRP (C-reaktivt protein) på en nivå där man inte klart kan bedöma om det är en viral eller bakteriell infektion, man kan säga att svaret för CRP ligger i en s.k. gråzon. I dessa fall kan du få hjälp genom att komplettera med en LPK diff som ger dig ytterligare information för att kunna differentiera mellan en bakteriell och viral infektion.

Parametrar att ta hänsyn till 

CRP är en frekvent använd biomarkör för bland annat infektion och inflammation, men har vissa begränsningar. 
 
Leukocyter, reagerar snabbt, oftast inom några timmar. CRP är ett akutfasprotein som reagerar på inflammationen som uppstår och det tar därför lite längre tid innan reaktion sker, ca 1-2 dygn.
 Vid en allvarlig infektion stiger LKP-värdet snabbt inom några timmar. Dämeto snabbsänka CRP-värdet kan ta ett dygn 
En nyligen publicerad studie visar att användning av patientnära LPK med 5-partsdiff kan bidra till att reducera antibiotikaförskrivningen då man har ett CRP resultat som är diffust att tolka. Ladda ner studien här till höger för att läsa mer. 
 
  Om du redan tagit ett CRP som är lite förhöjt, strax över 50, så kan du få ytterligare stöd för diagnos genom att ta ett vita diff Citat Dr Camilla Richardsson

Ref. Happy Audit 2008. An European project supported by EU

CRP i röd zon - indikerar på virus, alternativt har inte hunnit reagera

CRP i grå zon - varken bekräftar eller utesluter bakteriell infektion och kan vara stigande eller nedåtgående

CRP grön zon - troligtvis bakteriell infektion eller en längre tids större viral påverkan som t.ex. influensa

Cookies används på denna webbplats

Cookies