Hälsoområden

Sätt hälsan i fokus! Vi har verktygen.

Det finns många utmaningar för hälsan. Vissa är globala till sin natur medan andra är regionala eller lokala. Vissa måste upptäckas och behandlas, andra upptäckas och övervakas medan några kan kräva förebyggande åtgärder. Vissa sprids mellan individer medan andra, som diabetes, hör till de icke-överförbara sjukdomarna.

HemoCue kan erbjuda några verktyg och lösningar som kan hjälpa dig. Vårt huvudfokus är att upptäcka anemi. Som du vet kan anemi vara ett tecken på många olika sjukdomar – men i kombination med patientens anamnes och din utvärdering av symtomen kan upptäckten av anemi ge ledtrådar till lämpliga åtgärder. Anemi är viktigt – det kan få långvariga effekter om det inte åtgärdas.

Det är uppenbart att en medvetslös patient med diabetes kan ha antingen patologiska insulin- eller blodsockernivåer. Symtomen på diabetes är dock inte alltid uppenbara – ibland passerar de helt obemärkta. Det är viktigt att tidigt upptäcka patienter med odiagnostiserad diabetes så att långsiktiga komplikationer kan förhindras. Screening efter höga glukosnivåer möjliggör tidiga insatser i form av livsstilsförändringar och ibland behandling.

Snabba resultat är viktiga. Korrekta resultat av avgörande. HemoCue erbjuder lösningar som kan hjälpa dig med detta.

Cookies används på denna webbplats

Cookies