Respekterad för sin noggrannhet - betrodd för diagnos

            

När noggrannhet spelar stor roll

HemoCue glukossystem är bärbara spektrofotometrar, utvecklade för professionell användning och ger svar med laboratoriekvalitet. Svaren är faktiskt så noggranna att de används för screening och diagnos av diabetes och graviditetsdiabetes och har även används som referens vid validering av andra metoder. 

Se vår film

 

När effektivitet och säkert arbetsflöde är viktigt

De funktioner man kan välja med HemoCue Data Management förbättrar patientsäkerheten då man säkerställer att tester tas av behörig personal och på rätt patient. Man kan välja anpassade prompter för patient-ID, operatörs-ID, lotnummer osv. Dessutom finns möjlighet att låsa ute obehöriga användare.

Mer information

Vi lämnar gärna mer information - kontakta oss på:

 Kontakta HemoCue >>>

Cookies används på denna webbplats

Om Cookies
Visa inte detta meddelande igen